CV:31A Вибромер RevoTM

за измерване и изчисляване на вибрациите ръка-рамо, цяло тяло и вибрациите на машини
Базова цена: 5700,00 лв
Крайна цена: 6840,00 лв
Остъпка:
ДДС: 1140,00 лв
Описание

CV:31A Вибромер RevoTM

за измерване и изчисляване на вибрациите ръка-рамо, цяло тяло  и вибрациите на машини

СК:31HA за измерване на вибрациите ръка-рамо ЦЕНА: 5700,00 лв без ДДС
СК:31WB за измерване на вибрациите цяло тяло ЦЕНА: 6200,00 лв без ДДС
СК:31HAWB за измерване на вибрации ръка-рамо, цяло тяло и вибрациите на машини ЦЕНА: 8300,00 лв без ДДС    


Обща информация

Вибромерът CV:31A RevoTM осигурява лесен и удобен начин за измерване, анализ и оценка на данните за вибрации в съответствие с нормите на стандарт ISO 5349 и Директива 2002/44/ЕО.

Уредът измерва четири канала едновременно и отговаря на изискванията на стандарт ISO 8041:2005.  Виброметърът CV:31A е идеален за оценка на експозицията на вибрации на цяло тяло и ръка-рамо. Уредът може да се използва за измерване на вибрации на цялото тяло по ISO 2631, както и за измерване на вибрации в пътнически и търговски кораби по ISO 6954. CV:31A може да измерва три канала с FFT данни, които могат да се използват за анализ на вибрации в машини, превозни средства и други вибриращи конструкции.

CV:31A обикновено се доставя като част от пълен комплект за измерване в един от трите варианта:
СК:31HA за измерване на вибрациите ръка-рамо
СК:31WB за измерване на вибрации на цяло тяло
СК:31HAWB за измерване на вибрации ръка-рамо, цяло тяло и вибрациите на машини  

Всеки от комплектите съответно включва:

CV:31A              Вибромер
CK:301              Калъф за CV:31A
ZL:311              USB кабел за CV:31A
SP:212              Батерии тип AAA
UM:31A             Ръководство за употреба на CV:31A
KD:903             Триосен акселерометър за CV:31A
ZL:312              3m сензорен кабел за CV:31A
ML:311 и ML:312 Приспособления за дръжка

СК:31WB и СК:31HAWB включват и дъполнителен аксесоар

KD:103             Триосен акселерометър за измерване на вибрациите на цяло тяло в седалка

Приложения

 • Измерване на експозицията на вибрации ръка-рамо в съответствие с ISO 5349:2001, Директива 2002/44/ЕО
 • Измервания на вибрации цяло тяло съгласно ISO 2631
 • Вибрации в пътнически и търговски кораби съгласно ISO 6954
 • Измерване на вибрациите на мястото на водача с KD:103 триосен акселерометър за измерване на вибрациите на цяло тяло в седалка
 • Мониторинг на състоянието на въртящите се машини в три оси
 • Измерване на вибрации в превозни средства и други вибриращи конструкции
 • Показване на текущите средноквадратични стойности (RMS) и RMS през интервал, максимални RMS (MTVV), вибрационна доза (VDV), векторна сума, върхова и максимална стойност.

 

Основни функции

 • Отговаря на стандарт ISO 8041:2005
 • Доставя се като пълен комплект за измерване на вибрации ръка-рамо с триосен акселерометър
 • Четири независими измервателните канала с IEPE входове и поддържане на TEDS
 • Четвърти канал за измерване на вибрации при седалката на водача
 • Измерване на ускорението ръка-рамо и скорост/преместване за машинна вибрация
 • Тегловни филтри по ISO 8041 Wh за вибрации ръка-рамо и Wb, WC, Wd, Wj, Wk и Wm за вибрации цяло тяло
 • Показване на моментни и текущи RMS, максимална RMS (MTVV), моментна RMS, изчислена вибрационна доза (eVDV), векторна сума, върхови и максимални стойности
 • 3-канален FFT за откриване на основните честоти
 • Съхраняване на до 10000 измервания и до 1000 FFT измервания
 • Софтуер за пренос на данни и изчисляване на дневната експозиция А(8)
 • Компактен дизайн с цветен OLED дисплей
 • 10-14 часа работа с 3 x AAA батерии
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни към компютър

Характеристики