Предупредителна табела за високи нива на шума SoundSign

Базова цена: 700,00 лв
Крайна цена: 840,00 лв
Остъпка:
ДДС: 140,00 лв
Описание
SoundSignTM  Master ЦЕНА:   700,00 лв без ДДС*
SoundSignTM  Master  + Data Logger ЦЕНА: 1300,00 лв без ДДС
SoundSignTM  Master + Data Logger +1 Remote ЦЕНА: 1940,00 лв без ДДС
SoundSignTM  Master + Data Logger +2 Remote ЦЕНА: 2530,00 лв без ДДС
SoundSignTM  Master + Data Logger +3 Remote ЦЕНА: 3060,00 лв без ДДС

    
* Цената е валидна при поръчка от минимум 2 броя.          

Забележка: За цени на допълнителни аксесоари, моля вижте края на страницата!

За ценови отстъпки за количества, както и за персонализиран дизайн на български език, моля попитайте в офиса ни!

Какво представлява SoundSignTM?

SoundSignTM е добре видима предупредителна табела активираща се от шум, която е проектирана за използване в среди, в които е необходимо ясно предупреждение при достигане на предварително зададено ниво на шум.

Предимства

  • Табелата започва да свети при достигане на предварително зададено ниво на шум

  • Бърз и лесен монтаж

  • Ниво на задействане от 40db (А) до 114 db (A) за използване във всяка работна среда

  • Бяла LED светлина с висок интензитет за силно визуално въздействие и дълъг експлоатационен живот

  • Използване на текст и графики за изобразяване на специални предупреждения за ниво на шум

  • 4 стандартни дизайна за всеки тип приложение

  • Възможност за запис, пренос и съхранение на PC на измерените шумови нива

 

Идеален за индустрията

SoundSignTM може да се използва в шумни среди, като заводи, фабрики, работилници и други за предупреждение за високи нива на шум и указване на необходимостта от използване на предпазни средства за защита на слуха.

Съгласно Наредба №6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, при шумова експозиция над  80 dB(A) и импулсен шум над 135 dB(C), работодателят е длъжен да осигури предпазни средства за защита на слуха на работещите (най-често антифони).

В тази връзка еднократното измерване с шумомер от акредитиран от ИА „БСА” Орган за контрол и констатация за нивата и експозицията на шум не са достатъчни. При ниски нива на шум и рискови работни операции,  не е добре работниците да носят антифони, защото липсата на информирано внимание може да доведе до трудова злополука и дори до летален изход.

Вариантът пък да не се носят антифони при високи нива на шум от своя страна е пагубен за слуха на работниците и е свързан с неприятни административни процедури и  финансови загуби за работодателя.

Именно SoundSignTM ще информира работниците кога трябва да използват средствата за защита на слуха, както и ще осигури спокойствието на работодателя.

Възможността на  SoundSignTM  за запис на шумовите нива, прехвърлянето и обработката им на компютър със софтуер, дава възможност на работодателя за анализ и непрекъснат мониторинг на експозицията на шум в работните помещения.

Със SoundSignTM никой работник няма да бъде застрашен от загуба на слуха и никой работодател няма да бъде уязвим от трудовото законодателство по отношение на глухота, причинена от неблагоприятни условия на труд.

 

Идеален за увеселителни и питейни заведения

SoundSignTM може да се използва в дискотеки, барове, клубове с жива музика и други увеселителни и питейни заведения. Той е особено необходим, когато същите се намират на отстояние до 30 м от жилищни и обществени сгради. (съгласно Наредба №1 от 2009 г. за обществения ред на територията на Столична община и други сходни общински наредби).

Честа практика  са официално подадените жалби в Общината от високите нива на шум, идващи от увеселителните и питейни заведения.  (Позовавайки се на Наредба №6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението).

Създават се ненужни конфликтни ситуации и напрежение между страните и инспектиращите държавни органи, които от своя страна налагат актове и глоби на собствениците на заведенията.

В тази връзка еднократното измерване с шумомер от акредитиран от ИА „БСА” Орган за контрол и констатация за нивата на шум през различните часове на денонощието не са достатъчни.

Именно SoundSignTM  може да предотврати тези конфликти и излишни разходи за собствениците на заведения. Достатъчно е само предупредителната табела да се настрои да се активира при нива на шум над 85 dB(A) за дискотеки (съгласно Наредба № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките) и над 75 dB(A) за заведения за обществено хранене с жива музика или музика от електроакустични звукоизточници (съгласно Наредба № 6 от 1977 г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места).

SoundSignTM  ви дава възможност за самоконтрол, а опцията за запис, сваляне на компютър и архивиране по дати на измерените нива на шум ви предпазва от недоброжелателни съседи, актове и глоби от инспектиращи държавни органи.

 

Монтаж и употреба

Монтажът на SoundSignTM е много лесен. Изберете желаното ниво на задействане и свържете към захранващото устройство 12 V. Когато измереното от микрофона ниво на шум достигне това ниво, табелата ще светне и ще покаже предупреждението.

Предупреждението може да остане активно до 30 секунди след като нивото е паднало под зададеното ниво на активиране. По този начин се предотвратява непрекъснатото включване и изключване на устройството, което е характерна черта на традиционните предупредителни знаци за шум, и което може да доведе до объркване относно това, кога трябва да се носи защита на слуха. SoundSignTM преодолява тези проблеми чрез лесна настройка от самия уред.

Избраното ниво на задействане може да се настрои посредством превключвателя на гърба на уреда или с помощта на калибриран измервател на нивото на звука за осигуряване на референтно измерване.

Яркостта на дисплея може да се регулира, което прави SoundSignTM идеален за използване в светли заведения.

 

Модул за дистанционно известяване

SoundSignTM се предлага и като модул за дистанционно известяване (Remote), което се управлява от главно устройство Master SoundSignTM.

Тези модули са свързани чрез обикновен кабел към главното устройство. До три отделни модула могат да се свържат последователно, така че да се покрие по-голяма площ на известяване.

Модулите за дистанционно известяване ще дублират предупреждението от главното устройство, използвайки същата конфигурация, опции за задействане, времеви корекции и осветеност.

 

Запис и съхранение с USB устройство за регистриране на данни

SoundSignTM може бързо и лесно да се надстрои чрез добавяне на устройство за регистриране на данни CR:203 USB Data Logger. Това устройство се включва към SoundSignTM и може да записва нивата на шум за дълги периоди от време.

Устройството за регистриране на данни може да се програмира да записва в определен час и дата и да се включва, например, през 8-часова смяна.

Устройството за регистриране на данни може да се включва директно към компютър, а с помощта на включения софтуер да се извежда графика на записаните нива на шум, включително информацията да се отпечатва, експортира и анотира за справка.

 

Характеристики

Приложение: Предупредителна табела активираща се от шум
Ниво на задействане:  40dB (A) до 114 dB (A) през стъпка от 1dB
Микрофон: MK:112
Претегляне по честота: По честота А съгласно IEC 61672-1:2002
Претегляне по време: Бавно съгласно IEC 61672-1:2002
Визуална индикация: Бял светодиод с висок интензитет с четири стандартни дизайна; Избираеми от нива на яркост
Време на забавяне на показването: Без или 30 секунди
Външно захранване: Жак 2,1 mm, 12 V DC чрез CU:200 Захранване от мрежата
Изход Контрол на модулите за дистанционно известяване през стандартен 2,1 mm захранващ кабелДо три модула могат да се захранват от главното устройство
Размери: Диаметър - 30 cm; ширина – 5 cm
Тегло: 0,6 kg
Монтаж: Две монтажни отверстия
Запис на данни: CR:203 USB Data Logger с 32 000 реда за запис при LAS претеглено ниво на звуково налягане.Избираем интервал на запис през 1 секунда (9 часа), през 10 секунди (3,7 дни), през 1 минута (22 дни)

Включени аксесоари

CR:201 Главно устройство за известяване: CU:200 Захранване от мрежатаZL:206 5 m захранващ кабел
CR:202 Модул за дистанционно известяване ZL:207 10 m кабел за свързване към главното устройство
CR:203 Устройство за запис на данни USB записващо устройство и компактдиск със софтуер

 

 

Информация за поръчка

Главното устройство CR:201 и модулът за дистанционно известяване CR:202 се предлагат в следните стандартни дизайни на английски, немски, френски и испански езици.

Налични са опции за персонализиран дизайн на български език. Моля, свържете се с нас за подробности относно тези опции.

 

CR:201 Главно устройство за известяване с микрофон и захранване (превод)

CR:201/1 Главно устройство за известяване „Задължителна защита на слуха“

CR:201/2 Главно устройство за известяване „Предупреждение за високи нива на шум“

CR:201/3 Главно устройство за известяване  „Внимание! Високи нива на звук“

CR:201/4 Главно устройство за известяване  „Тишина! Тиха зона“

 

CR:202 Модул за дистанционно известяване с 10 m кабел за връзка към главното устройство за известяване (превод)

CR:202/1 Модул за дистанционно известяване „Задължителна защита на слуха“

CR:201/2 Модул за дистанционно известяване „Предупреждение за високи нива на шум“

CR:201/3 Модул за дистанционно известяване „Внимание! Високи нива на звук“

CR:201/4 Модул за дистанционно известяване „Тишина! Тиха зона“

 

CR:203 USB устройство за регистриране на данни в комплект със софтуер

  

Аксесоари по избор 

Ном.№ Описание Цена
ZL:207 10 m кабел за свързване на отделните модули Цена:  70,00 лв без ДДС
ZL:202 2 m удължаващ кабел за микрофона на главното устройство за използване с MV:200C и MK:215 Цена: 155,00 лв без ДДС
ZL:205 5 m удължаващ кабел за микрофона на главното устройство за използване с MV:200C и MK:215 Цена: 186,00 лв без ДДС
ZL:210 10 m удължаващ кабел за микрофона на главното устройство за използване с MV:200C и MK:215 Цена: 242,00 лв без ДДС
CU:200 Захранване за CR:201 главното устройство SoundSign Master, 12V Цена: 165,00 лв без ДДС