Metra Blansko a.s.

logo_MetraBlansko_new1

METRA BLANSKO a.s. е основана през 1911 година от инж. Ерих Ручка в град Бланско (между столицата Прага и град Бърно) и от обикновена работилница прераства до една от водещите в момента Европейски компании, занимаващи се с разработка, производство и продажба на уреди за измерване на електрически и неелектрически величини.
Търговска марка METRA BLANSKO е символ на традиция, качество и прецизност както в Чехия, така и в цял свят. От 2009 г. насам METRA BLANSKO a.s. принадлежи към група компании Blue Elephant - BEC Investment s.r.o.

Популярни продукти