ILLKO s.r.o.

logo_Illko_new

ILLKO s.r.o. е традиционен чешки производител и доставчик на електронни измервателни уреди и тестери. Уредите са предназначени специално за изпитване на защитни мерки на електрически инсталации и апаратура. Всички уреди са в съответствие с директивата за ниско напрежение и директивата за EMC. Компанията е със седалище в град Бланско, Чешка Република.

Популярни продукти