CIRRUS Research plc.

logo_CirrusResearch_new

CIRRUS Research Ltd. е основана през 1970 година. През годините компанията разработва различни видове решения за постоянно и периодично измерване на шум в работна, околна, битова среда, транспортен и авиационен шум, шум от строителни дейности, шум в театри и киносалони, шум в увеселителни паркове и заведения и други. Шумомерите CIRRUS са официално признати от PTB.
Днес CIRRUS Research plc. е един от лидерите на световния пазар на шумова измервателна апаратура. Продуктите с марка CIRRUS се продават в Северна и Южна Америка, Африка, Европа, Азия и Австралия.

Популярни продукти