ДОСТАВКА, СРОКОВЕ, ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Условия SONEL

ДОСТАВКА
Уредите с марка SONEL се доставят с поръчка от Полша, като при поръчката клиентът заплаща авансово половината или цялата сума плюс ДДС въз основа на издаден официален платежен документ (фактура). Доплащането (в случай, че са платени 50% от цената на уреда) се извършва преди (ако плащането е по банков път) или в момента (ако плащането е в брой) на получаване на уреда.

С измервателния прибор, клиентът получава полско свидетелство за калибриране, гаранционна карта, инструкции за експлоатация на български език.

СРОК
Срокът на доставка на уредите с марка SONEL е 10-15 работни дни от поръчката и датата на получаване на плащането.

ГАРАНЦИЯ
Измервателните прибори 
SONEL са с гаранция за качество 2 години.

СЕРВИЗ
Ремонтът на измервателните прибори се извършва от производителя на място. При рекламация в рамките на гаранционния срок не се включват транспортните разходи до сервиз на производителя в Полша! При необходимост от извънгаранционен сервиз всички разходи по транспорт и ремонт са за сметка на клиента!

Условия ILLKO

ДОСТАВКА
Измервателните прибори с марка ILLKO се доставят с поръчка от Чехия, като при поръчката клиентът заплаща авансово половината или цялата сума плюс ДДС въз основа на издаден официален платежен документ (фактура). Доплащането (в случай, че са платени 50% от цената на уреда) се извършва преди (ако плащането е по банков път) или в момента (ако плащането е в брой) на получаване на уреда. С измервателния прибор, клиентът получава чешко свидетелство за калибриране, гаранционна карта, инструкции за експлоатация на български език.

СРОК
Срокът на доставка на измервателните прибори с марка ILLKO е 10-12 работни дни от поръчката и датата на получаване на плащането.

ГАРАНЦИЯ
Измервателните прибори
ILLKO са с гаранция за качество 2 години (6 месеца за батерии и акумулатори)

СЕРВИЗ
Ремонтът на измервателните прибори се извършва от производителя във възможно най-кратки срокове (обикновенно до 10 работни дни). При рекламация в рамките на гаранционния срок  не се включват транспортните разходи до сервиз на производителя в Чехия! При необходимост от извънгаранционен сервиз всички разходи  по транспорт и ремонт са за сметка на клиента!

Условия METRA BLANSKO

ДОСТАВКА
Измервателните прибори с марка METRA BLANSKO се доставят с поръчка от Чехия, като при поръчката клиентът заплаща авансово половината или цялата сума плюс ДДС въз основа на издаден официален платежен документ (фактура). Доплащането (в случай, че са платени 50% от цената на уреда) се извършва преди (ако плащането е по банков път) или в момента (ако плащането е в брой) на получаване на уреда. С измервателния прибор, клиентът получава чешко свидетелство за калибриране, гаранционна карта, инструкции за експлоатация на български език.

СРОК
Срокът на доставка на измервателните прибори с марка METRA BLANSKO е 15-20 работни дни от поръчката и датата на получаване на плащането.

ГАРАНЦИЯ
Измервателните прибори
METRA BLANSKO са с гаранция за качество 3 години.

СЕРВИЗ
Ремонтът на измервателните прибори се извършва от производителя на място. При рекламация в рамките на гаранционния срок  не се включват транспортните разходи до сервиз на производителя в Чехия! При необходимост от извънгаранционен сервиз всички разходи  по транспорт и ремонт са за сметка на клиента!

Условия CIRRUS RESEARCH

ДОСТАВКА
Уредите с марка CIRRUS се доставят с поръчка от Великобритания, като при поръчката клиентът заплаща авансово половината или цялата сума плюс ДДС въз основа на издаден официален платежен документ (фактура). Доплащането (в случай, че са платени 50% от цената на уреда) се извършва преди (ако плащането е по банков път) или в момента (ако плащането е в брой) на получаване на уреда.

С измервателния прибор, клиентът получава английско свидетелство за калибриране, гаранционна карта, инструкции за експлоатация на български език.

СРОК
Срокът на доставка на уредите с марка CIRRUS е 10-15 работни дни от поръчката и датата на получаване на плащането.

ГАРАНЦИЯ
Измервателните прибори
CIRRUS са с гаранция за качество 2 години (възможност за удължена гаранция до 15 години на шумомерите)

СЕРВИЗ
Ремонтът на измервателните прибори се извършва от производителя на място. При рекламация в рамките на гаранционния срок  не се включват транспортните разходи до сервиз на производителя във Великобритания! При необходимост от извънгаранционен сервиз всички разходи  по транспорт и ремонт са за сметка на клиента!