Офис:

гр.София 1612
р-н „Красно село”, жк. „Лагера”
ул.”Балканджи Йово” №15

тел./факс: 02 / 958 84 63
моб.: +359 895 470 175


Лице за контакт: инж. Стефания Тонева-Минкин

e-mail :  okc@absolut93.com


 

КОНТАКТ