За нас

СД “Абсолют – 93 – Тонев и Сие” е регистрирана в СГС през 1993 г. след закриване на държавната електроизмервателната лаборатория към Институт за развитие на промишлеността (ИРП) към Министерството на промишлеността, електротехниката и електрониката.
Към дружеството част от екипа на бившата държавна лаборатория създава аналогична частна електроизмервателна лаборатория, която до 2004 г. работи с три последователни акредитации: от Министерство на труда и социалните грижи, от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, от Дирекция Национален Строителен Контрол (ДНСК).
След м.Ноември 2004 г. лабораторията се преименува в Орган за контрол от вида „С” и до момента работи без прекъсване вече с четвърта поредна акредитация на Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” (ИА „БСА”). Вж. www.absolut93.com

НАШАТА МИСИЯ

През последните 25 години екипът ни се занимава с измервания на параметри на работната, битовата и околна среда в области Електробезопасност и Физични фактори. От дългогодишния ни опит смеем да твърдим, че познаваме или сме работили с по-голямата част от измервателните прибори на Европейски, Азиатски и дори Американски производители.
И тъй като нашият девиз е „КАЧЕСТВОТО Е ТРАДИЦИЯ”, нашата мисия е да ви препоръчаме и предложим уреди на също така дългогодишни и утвърдени по отношение на качеството производители на измервателна апаратура:

 1. ILLKO s.r.o., Чешка Република
 2. Metra Blansko a.s., Чешка Република
 3. CIRRUS Research plc., Великобритания
 4. SONEL s.a., Полша

Предимствата, които сме открили през двадесет и пет годишния ни опит в бранша са, че тези прибори са:

 • Ергономични, компактни и изключително лесни за използване и поддръжка;
 • Прецизност и висока точност на получените резултати от измерванията;
 • Дефектират рядко и са годни за експлоатация над 15 години;
 • Притежават високо качество на съставните компонентите, които се произвеждат изключително само в Европа;
 • Придружени са от Свидетелство за калибриране от производителя;
 • Ниска доставна цена в кратки срокова в сравнение с други измервателни прибори;
 • Дълъг гаранционен срок (2, 3 или дори 15 години) и извънгаранционен сервиз;
 • Отговарят на всички изискуеми стандарти за измервателна апаратура, поставени от ИА „БСА”, което ги прави подходящи за Органи за контрол, Лаборатории за изпитване и други.